Farewell to Namibia – visit to Hakaone village

_X3A4905

Evo, zadnji post. In v njem o najlepši izkušnji, ki smo jo doživeli v Namibiji. Pleme Hakaone, nekateri jim pravijo tudi Zemba, je večinoma prezrto s strani obiskovalcev Namibije. In mogoče tudi razumljivo – sploh zaradi svetovno znanih sosedov Himb in Bušmanov. In tudi mi bi jih verjetno spregledali, če ne bi preko interneta pred našim odhodom spoznal fotografa, ki je prav pri njih naredil neverjetno serijo fotografij njihovega vsakdana. In naša izkušnja prav gotovo  ne bi bila taka, če ne bi imeli najboljšega ali pa enega izmed najboljših vodičev, kar sem jih imel na vseh potovanjih do sedaj – Owena. Vasica je bila odmaknjena od turističnih poti in nikoli do našega prihoda obiskana s strani turistov. Ko so vaški otroci prvič zagledali Jaka, so se samo razbežali, saj je bil Jaka prvi beli otrok, ki so ga videli v življenju. In ko sem doživel to, sem vedel, da smo prišli na pravi naslov. Poglavar vasi ter vsi prebivalci so nas zelo hitro vzeli za svoje in tista dva dneva in ena noč, ki smo jo preživeli pri njih, je bilo res nekaj posebnega. Opazovanje njihovega vsakdana, igranje z otroki, pogovor z vaškimi starešinami, opazovanje deklet pri kuhanju… Vsakdanje stvari, ki ti prav zagotovo ostanejo v spominu. 🙂
***
Voila, the last post about our trip to Namibia. And if you ask me – this was the best experience we had down there. Hakaone tribe, some of them also say Zemba tribe, is largely overlooked by visitors to Namibia. And maybe even understandable – expecially if you have Himba and San people for your neighbours. And probably we would also missed them If I would not find a photographer, who made an amazing portfolio of their everyday life. And our experience certainly would not be so beautiful if we did not have the best or one of the best guides I’ve ever had on any trips so far – Owen. The village was far away from tourist routes and till then never visited by tourists. When the village children first saw Jaka, they ran away, because Jaka was the first white child that they saw in their life. And when I saw this, I knew  that we came to the right place. The chief of the village and all inhabitants were very friendly from the beggining and those 2 days and 1 night, that we spent with them, were really something special.  Observing their daily lives, playing with children, talking with village elders, watching girls cooking … Everyday things that is impossible to forget. 🙂

_X3A4542_X3A4322_X3A4638_X3A4673_X3A4722_X3A4222_X3A4772_X3A4788_X3A4815_X3A4852_X3A4953_X3A5083_X3A5148_X3A5188_X3A5290_X3A5305_X3A5320_X3A5401

Archives

Categories