Skandinavija v številkah

No, pa smo nazaj. In ker sem se med mojim potepanjem javljal zaradi že napisanega bolj malo, bom kakšno besedo več o potovanju napisal v naslednjih postih. V tem postu pa le nekaj zanimivosti in številk o našem potovanju:

– v 30 dneh smo prepotovali 5 držav – Avstrijo, Nemčijo, Dansko, Švedsko in Norveško;
– z avtom smo prevozili 10.200 kilometrov, povprečna poraba vozila je bila 5,8l/100km, povprečna naša hitrost pa 61km/h;
– najsevernejša točka našega potovanja je bilo mestece Andenes na otoku Andoya – izhodišče za oglede kitov;
– 10 x smo spali v kampu, vse ostalo je bilo spanje v peščenih zalivih, plažah, na obalah neštetih jezer;
– najnižja jutranja temperatura je bila okrog 6 stopinj (Nacionalni park Abisko na Švedskem), najtopleje je bilo na jugu Švedske – okrog 25;
– v celotnem mesecu dni smo imeli srečkoti le 4 dni dežja, pa še takrat, ne boste verjeli, smo splanirali daljše vožnje z avtom;
– kopali smo se v Baltiku, Severnem morju na Lofotih in v črnih jezerih Švedske;
– pojedli smo 2kg čokolešnika  in precej konzerv “domače” slovenske hrane;
– v nuji pili verjetno najdražjo vodo na svetu (kupljeno v navadni trgovini) – 7 EUR za 1,5 litra vode;
– v avtu 33 x poslušali pravljico Volk in 7 kozličkov, 31 x pravljico Šivilja in škarjice, malo manj pa Muco Copatarico;
– trikrat srečali slovence (2x na Lofotih, enkrat na Danskem);
– najdaljša vožnja nas je doletela na poti domov – zaradi zastojev smo se vozili od 19 ure pa do 13 ure naslednjega dne – 18 ur;
– zapravili toliko, kot smo srčno upali da bomo – nekateri porabijo toliko za 14 dnevni dopust na Hrvaškem – preverjeno.

Well, we’re back. And because I did not write as much as I planned, I will tell more about our trip in my next posts. In this one just a few attractions and figures about our trip:

– Within 30 days we traveled 5 countries – Austria, Germany, Denmark, Sweden and Norway;
– We have driven 10,200 kilometers, the average consumption of the vehicle was 5.8 l/100km, our average speed was 61km / h;
– The northernmost point of our trip was town Andenes  on the island Andoya – the starting point for whale watching;
– 10 x we slept in the camp, everything else was sleeping in the sand coves, beaches, on the shores of numerous sweden lakes;
– The lowest morning temperature was about 6 degrees (Abisko National Park in Sweden), it was warmest in the south of Sweden – around 25;
– Throughout the month we had only 4 days of rain, and even then, you would not believe, we were driving;
– We swam in the Baltic, in the North Sea at the Lofoten Islands and in the black lakes of Sweden;
– We ate 2kg “Čokolešnik” and a lot of canned Slovenian food;
– we drank probably the most expensive no brand water in the world (bought in the regular store) – 7 EUR for  1,5 liters of water;
– In the car we listened 33 times kids story Wolf and 7 goats;
– We met Slovenians three times (2x in Lofoten, one in Denmark);
– The longest ride was on the way back home – due to traffic jams, we drove from 7 p.m. to 1 p.m. next day – all together 18 hours;
– Spend as much as we hoped that we will – some spend so much for the 14 day holiday in Croatia – verified.

Archives

Categories